1- Comentari de notícia.
La economia espanyola creixerà una mitjana d'un 2'5% fins al 2019 i crearà 1'8 milions de llocs de treball.
  • En el 2016 es recuperarà el nivell de renda perdut per la crisi i s'arribarà als 20 milions d'ocupats.
  • El creixement de treball superarà el 2% anual i la taxa d'atur baixarà al 14%.
  • El endeutament net exterior es reduirà gràcies al superàvit del compte corrent i la capacitat de finançament.

2- Comentari del video.
Aquest video transmet l'euro com una moneda de cohesió entre països de la eurozona i una serie d'avantatges com el no tindre que canviar de bitllet al viatgar, per exemple, a Itàlia.

inphografia.jpg