1. Busca la definició: QUÈ ÉS L'ECONOMIA? a partir de tres pagines web. Comenta'n el significat i fes referència les pàgines web analitzades.
  • L'economia és l'activitat humana que consisteix en la producció, distribució, intercanvi i consum de béns i serveis.
  • https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
  • Estudi de l'administració correcta dels recursos escassos en els seus diversos usos possibles, per satisfer les necessitats humanes.
  • http://dilc.org/economia/
  • L'economia pot emmarcar-se dins del grup de ciències socials ja que es dedica a l'estudi dels procediments productius i d'intercanvi i l'anàlisi del consum de béns (productes) i serveis.
  • http://definicion.de/economia/

2. Observa el següent video i fes-ne el comentari:
El video coemnça mostrant-nos exemples quotidians del què és l'economia, com l'anar a comprar al supermercat, la recaptació d'impostos per poder construïr escoles, carreteres, etc, les transformacions de les primeres matèries per la posterior venda i els transports.
També mostra com les empreses, per ser rentables, han de reduir els costos per treure més benfici.
El video aca dient que l'economia es l'aplicació racional dels bens escassos.

Cerqueu una noticia econòmica on el mercat sigui protagonista
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/20/55fef51222601d5f588b458f.html
La notícia sobre mercats que he trobat interessant tracta sobre l'empresa Mercadona, que és la major d'Espanya, en aquesta notícia es donen les dades de amb quants treballadors compte l'empresa i quines són les claus de l'èxit com per exemple com és la seguretat, la transparència, etc.

3. Penja al teu wiki un video que faci referència als agents econòmics. Fes-ne després el comentari.
https://www.youtube.com/watch?v=SWLk6v7yyuU
Aquest video ens mostra clarament quins són els principals agents econòmics i quina funció tenen en el mercat.