WEEBLY:
http://lliurecanvismeiproteccionisme.weebly.com/

Comentari del compte financer.
Podem observar com, en les tres variables que he seleccionat del compte financer, que són les administracions públiques, institucions financeres monetaries i altres sectors residents, tenen un menor pes en el pib. Les administracions públiqures passen de 1,4 a 0,4 entre els anys 2012-2014 i les institucions financeres monetaries del 1,4 al -0,8 i per últim esl altres sector residents passen del 0,9 al 0,5.